Cách làm bùa yêu tại nhà

Có rất nhiều anh chị liên hệ hỏi thầy Pá vi những câu hỏi đại loại như: “có cách tự làm bùa yêu tại nhà không thầy?”. Nhiều lần thầy Pá vi cũng đã đề cập tới việc này, song nhiều anh chị vẫn hỏi lại. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết câu hỏi đó, trước khi giải thích xin trả lời rõ ràng là: Không có ai tự làm bùa yêu tại nhà được cả, trừ thầy bùa cao tay.Vì sao lại như vậy? Chẳng phải trên mạng người ta bầy cho các cách làm bùa yêu … Đọc tiếp Cách làm bùa yêu tại nhà