Khi có người thứ 3 thì chỉ cần dùng bùa yêu, không cần bùa ghét có được không?

? Khi có người thứ 3 xem vào tình yêu giữa 2 người: người yêu, vợ chồng. Thì để tốt nhất cần dùng cả bùa yêu và bùa ghét. Trong khi bùa yêu liên quan tình cảm giữa bạn và người bạn yêu. Thì bùa ghét liên quan giữa người bạn yêu và người thứ 3. Bùa yêu giúp tình cảm giữa bạn và người bạn yêu thêm khăng khít. còn, bùa ghét giúp người ban yêu và người thứ 3 ghét bỏ và chia tay nhau. Lúc đó tình cảm giữa 2 người mới được giữ vững, không có ai can … Đọc tiếp Khi có người thứ 3 thì chỉ cần dùng bùa yêu, không cần bùa ghét có được không?