LỖI ZALO BỊ KHOÁ

Hiệu tại zalo 0918334190 đã tạm thời bị khoá 6 tháng chưa rõ nguyên nhân.

Vậy nên tạm thời Thầy Pá vi liên hệ qua facebook: https://www.facebook.com/pavi.thay.1/

Hoặc zalo thay thế: 0866966335

Trân trọng thông báo!

(Nghệ an, ngày 23/7/2021, thầy Pá vi)

Leave a Reply