XEM BỊ BÙA VÀ NHỜ GIẢI BÙA

Có nhiều bạn liên hệ thầy Pá vi nhờ giải bùa vì người thân của mình có dấu hiệu bị bùa. Song thầy nói rằng: Việc của bạn không đơn giản chỉ là xem bị bùa hay không để giải. Vì nếu giải xong lại bị bỏ bùa tiếp thì sao? Hơn thế nữa, việc kết luận bị bỏ bùa hay không cũng ko hề đơn giản như mọi người nghĩ. Không thể chỉ đưa cái ảnh, thống tin là biết bị bùa không được. Nếu ai đó mà chỉ dựa vào đó mà kết luận bị bùa thì đúng … Đọc tiếp XEM BỊ BÙA VÀ NHỜ GIẢI BÙA