ZALO 0918334190 bị tạm khoá

Hiện tại zalo 0918334190 của thầy Pá vi bị tạm khoá không rõ lý do.

Vậy nên a/c vui lòng liên hệ qua 2 zalo còn lại:

Zalo 1: 0866966335

Zalo 2: 0948206387

Mong a/c thông cảm!

(Nghệ an, Ngày 8.9.2022, thầy Pá vi )

Leave a Reply